top of page
Startup

INFORMATIONSCENTER

Välkomna till era nya lokaler! Lite kortfattad info till dig som är nyinflyttad:

  • Önskar ni hyra ett kontorsutrymme? Kontakta: lokal@fastigiata.se

  • Adressändring till MECO  är möjligt. Ni som önskar att addressändra mailar korrekta bolagsnamn till Elisabeth, MFAB:s Ledningssupport elisabeth@mensatra.se

  • Postadressen till MECO är: Gustavsvikvägen 2, 132 51 Saltsjö-Boo

  • PÅMINNELSE! Nycklar samt låscylindrar och täckbrickor återlämnas till MFAB efter att ni bytt ut era lås. 

  • Avier skickas ut från vår hyresadministration ViRedo AB. Har ni frågor gällande fakturor/avier kontakta Mona på ViRedo AB: mona@viredo.se 0704-92 48 28

  • Felanmälan mailas i första hand in till: felanmalan@mensatra.se

  • Övriga frågor? Maila gärna dina frågor till: lokal@fastigiata.se

 

Varmt välkomna till MECO
önskar gänget på Mensätra Fastighets AB!

Vad är ett kontorshotell?

Ett kontorshotell är en flexibel arbetsplatslösning där företag och enskilda yrkesverksamma kan hyra kontorsutrymmen och gemensamma faciliteter på kort eller lång sikt. Det ger möjlighet till kostnadseffektiv och flexibel arbetsplatsanvändning utan att binda sig till långsiktiga hyresavtal.

Vilka fördelar finns med att använda ett kontorshotell?

Att använda ett kontorshotell har flera fördelar. Det inkluderar flexibla hyresavtal, tillgång till gemensamma mötesrum och kök, professionell service, och ibland även möjligheten att nätverka med andra företag och yrkesverksamma som delar samma utrymmen. Det är också kostnadseffektivt jämfört med att hyra och underhålla ett eget traditionellt kontor.

Hur skiljer sig ett kontorshotell från ett coworking-space?

Ett kontorshotell och ett coworking-space delar liknande koncept av delade arbetsutrymmen, men det finns några skillnader. Ett kontorshotell erbjuder ofta privata kontorsrum och gemensamma faciliteter, medan coworking-spaces tenderar att vara mer öppna, främja samarbete och erbjuda flexibla sittplatser. Kontorshotell kan vara mer inriktade på företag medan coworking-spaces riktar sig mer mot frilansare och små företag.

Hur planerar MECO att fortsätta sin utveckling mot att bli mer av en coworking space? 

Vad förväntas detta innebära för befintliga och framtida hyresgäster?

Arenan har en långsiktig plan för att utvecklas ytterligare som en coworking space. Det kan inkludera att öka tillgängligheten av gemensamma utrymmen, främja samarbetsprojekt och införa flexiblare arbetsmöjligheter. För befintliga och framtida hyresgäster innebär detta en fortsatt övergång till en mer dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö, med ökade möjligheter till interaktion och gemensamt arbete.

Är det positivt med nätverk inne på kontoret?

Ja absolut, här får du:
Möjlighet till Kunskapsutbyte: Ett nätverk inom kontoret möjliggör en enkel och snabb kommunikation mellan medarbetare. Det skapar en plattform för att dela kunskap och expertis inom olika områden, vilket kan öka produktiviteten och effektiviteten i arbetsuppgifterna.


Förbättrat Samarbete: Nätverk främjar samarbete och teamwork. Genom att ha en öppen och tillgänglig kommunikationsstruktur kan medarbetare enkelt samarbeta, dela idéer och arbeta tillsammans på projekt. Detta kan leda till ökad innovation och kreativitet.


Professionellt Nätverkande: Ett internt nätverk ger möjlighet för medarbetare att bygga och underhålla professionella relationer. Det kan vara fördelaktigt för karriärutveckling, utbyte av branschinformation och skapande av affärsmöjligheter både inom och utanför organisationen.
 

Ökad Arbetsmoral och Trivsel: Ett positivt arbetsklimat, främjat av ett internt nätverk, kan öka medarbetarnas arbetsmoral och trivsel. Känslan av samhörighet och gemenskap skapar en positiv arbetsmiljö där medarbetare känner sig stödda och uppmuntrade.
 

Snabbare Problemlösning: Ett nätverk underlättar snabbare och effektivare problemlösning. Genom att ha en direkt kommunikationskanal kan problem och utmaningar identifieras och åtgärdas snabbt, vilket minimerar avbrott och främjar kontinuitet i arbetsprocesserna.

Är det enkelt att välja kontor på MECO?

Kul att du frågar! Absolut, ta och kika in vår kontorsväljare.

bottom of page