top of page
Startup

GDPR

Personuppgiftspolicy
 
MECO är engagerade i att skydda din personliga integritet och säkerställa din rätt till självbestämmande över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) har varit gällande som lag i alla EU-medlemsländer sedan den 25 maj 2018 och syftar bland annat till att värna om enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.
I enlighet med GDPR förtydligar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy gäller för Mensätra Fastighets AB, och vi är personuppgiftsansvariga och ansvariga för behandlingen av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning.

När och för vilka ändamål samlar vi in personuppgifter om dig?
Vi samlar in dina personuppgifter när du:

 1. Hyr lokal/lokaler och ingår avtal med oss.

 2. Visar intresse för något av våra projekt och anmäler att du önskar information om det och/eller andra projekt.

 3. Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.

 4. Deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.

 5. Kommunicerar med oss på annat sätt, till exempel via våra mail-adresser.

 6. Är anställd eller har varit anställd.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Beroende på ditt engagemang samlar vi in följande personuppgifter:

 1. Vid intresse för projekt:

  • Ditt namn

  • Din adress

  • Ditt telefonnummer

  • Din e-postadress

  • Uppgifter om eventuellt vilket eller vilka projekt du är intresserad av

 2. Vid hyra av kommersiell lokal:

  • Ditt personnummer

  • Eventuell information om särskilda anpassningar, t.ex. på grund av funktionshinder

  • Kreditupplysning

 3. Vid besök på vår webbplats:

  • Din webbläsarhistorik

  • ID på den enhet du använder

  • Andra unika identifierare

  • Egenskaper om enheter och programvaror

  • Information om tillgänglighet och leverans av annonser

  • Cookies (se Information om cookies för mer detaljer)
    

När raderar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som nämns ovan och följer vår gallringsrutin. Cookies upphör enligt specifik tidsperiod som anges närmare i vår Information om cookies.
Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på:

 1. Fullgörande av avtal

 2. Intresseavvägning

 3. Samtycke

(se detaljer i avsnittet "Med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?")

Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kan dock delas med vissa kategorier av mottagare, inklusive mäklare, leverantörer av IT-tjänster, inredningskoordinatorer, och andra enligt lagkrav eller myndighetsbeslut. Alla mottagare som behandlar personuppgifter för vår räkning ingår personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa korrekt och säker hantering av dina uppgifter.
Cookies och liknande tekniker

Mensätra Fastighets AB använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din användarupplevelse på våra digitala plattformar. Det finns två typer av cookies – sessionscookies och varaktiga cookies, som används för att förbättra webbplatsens funktion, användarupplevelse, och laddningstid. Läs mer om vår användning av cookies i vår Information om cookies.

Vilka rättigheter har du?

Du har olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandling, klagomål till Datainspektionen och dataportabilitet. Se detaljer i avsnittet "Vilka rättigheter har du?".
Om du har frågor eller önskar mer information om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

bottom of page